Deze mag je afleggen wanneer je 16,5 jaar bent. Je bereidt je voor op de examensituatie van het praktijkexamen. Je kunt het zien als een generale repetitie. De tussentijdse toets wordt door een erkende CBR-examinator afgenomen. Deze beoordeelt je onder andere op de volgende punten:

  • Beheersing van de auto
  • Kijkgedrag
  • Het verlenen van voorrang
  • Inhalen
  • In- en uitvoegen
  • Rijden op kruispunten en rotondes
  • Bijzondere verrichtingen, Je kunt een vrijstellingen verdienen voor de bijzondere verrichtingen.

Na afloop krijg je feedback van de CBR-examinator en kun wij samen nog extra oefenen aan de aandachtspunten die naar voren gekomen zijn. Zo ben je ideale voorbereid voor je echt praktijkexamen. Verder kun je een vrijstelling krijgen voor bijzondere verrichtingen Dit betekent dat de examinator je hierop niet meer toetst tijdens het praktijkexamen. De vrijstelling is alleen voor het eerstvolgende praktijkexamen geldig. Wanneer je niet slaag, dan vervalt de vrijstelling bij je herexamen.